Spring til indhold

Stege Kyst

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 godkendt en udviklingsplan for Stege kyst. Og den 29. januar 2020 har kommunalbestyrelsen nu også besluttet nu også besluttet at udviklingsplanen skal skydes i gang med anlæg af en ny badestrand med tilhørende klitlandskab som sikringsdige som åbningstræk. Dette åbningstræk er sat til at blive gennemført i 2021-22.

Formålet med udviklingsplanen er:

  1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
  2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
  3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Idéen med udviklingsplanen har altså blandt andet været at styrke synergien mellem byens liv og lystbådehavnens aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Arbejdet har derfor haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en måde, der samtidig kan skabe merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag.

Udviklingsplanen sætter de overordnede, konceptuelle rammer for fremtidens havn. Den skal ikke læses som en færdig opskrift, men som et fælles grundlag for at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og kommune sammen kan udvikle havnen.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde og dialog med byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på flere måder i processen:

  • et partsmøde
  • to byværksteder,
  • på en til formålet oprettet dialogportal,
  • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder
  • I den formelle høring fra den 20. september - 1. november 2019 samt på borgermødet den 24. oktober 2019.

Du kan læse om arbejdet med udviklingsplanen.