Spring til indhold

Blå rute

Nu går arbejdet med BLÅ RUTE i Præstø i gang igen - og vi glæder os til en masse gode idéer fra byen.

På baggrund af et bymidtesamarbejde i 2018 i Præstø by, som blev igangsat af en initiativgruppe bestående af parter i byen og Vordingborg Kommunes administration, opstod der både et Byforum Præstø og et koncept for en Blå Rute” i Præstø. Blå Rute er siden indgået i arbejdet med udviklingsplanen for Præstø og blevet en del af dennes hovedgreb.

I løbet af 2020 har Vordingborg Kommune, i samarbejde med Lokalforum Præstø, undersøgt en række metoder at tilgå Blå Rute på. Resultatet af samarbejdet er at der skal arbejdes med projektet som: et samskabelsesprojekt med fokus på klima og med hovedtemaet ”vandet og øen”, altså den Blå Rute.

Derfor skal der nu udarbejdes et Idékatalog for Præstø og Blå Rute. Det baseres på borgernes og de øvrige byparters idéer og input i samarbejde med Vordingborg Kommunes landskabsarkitekter og arkitekter. Lokalforum Præstø er part i faciliteringen af processen for inddragelsen af byen. Idékataloget skal herefter anvendes som baggrund for udarbejdelse af en byrums- og designmanual for Præstø.

På baggrund heraf er der igangsat følgende proces (Almindelige borgermøder er udtaget pga. aktuelle Corona-situation):

  • Der oprettes i andet kvartal 2021 et Bykontor en dag om ugen i Bio Bernhard i en periode på 6 uger. Bykontoret bemandes af både Lokalforum og Vordingborg Kommune, hvor byens folk løbende (og enkeltvis) kan komme med idéer og input.
  • Samtidig opsættes midlertidige skilte langs den Blå Rute med information om ruten, processen og muligheder for at bidrage med idéer.

Når Idékataloget er udarbejdet, har været i offentlig høring og er godkendt i efteråret 2021, skal der på baggrund heraf udarbejdes et konkret projekt for den Blå Rute og en byrums- og designmanual for Præstø.

Det første arbejde

Det første arbejde med den Blå Rute udsprang af et samarbejde i en initiativgruppe for Præstø.

Initiativgruppen bestod af Lokalrådet, Handels- og Erhvervsforeningen, butiksindehavere, ejendomsbesiddere, Vordingborg Erhverv samt Vordingborg Kommunes administration, herunder kommunaldirektøren.

Initiativgruppens arbejde med den Blå Rute udmøntede sig i et lille katalog, som blev præsenteret på et borgermøde på Bio Bernhard i januar 2019 og som, af de omkring 100 fremmødte borgere, blev vel modtaget. Der er siden i et samarbejde mellem afdelingen for Plan og By, Byg Land og Miljø, Trafik og Ejendomme og Lokalforum Præstø udarbejdet forskellige udkast til den Blå Rute. Lokalforum har løbende været aktiv i processen og senest meddelt deres interesse i en aktiv medvirken i projektet. 

Lokalforums arbejde med Blå Rute i 2021

Den blå rute på et halvt minut – og tag så bare en tur til bagefter!

Gå med Præstø Lokalforum rundt på Blå Rute