Spring til indhold

Åbningstræk

  • Kommunalbestyrelsens godkendte den 18. december 2019 de tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn.
  • Kommunalbestyrelsen har også besluttet at igangsætte et åbningstræk på hver havn**
  • Der er afsat ca. 2 mio. kr. til hvert åbningstræk.

**Et åbningstræk er et lille opstartsprojekt, der kan kickstarte realiseringen og vise, at nu går vi i gang. Det gør vi med nogle udvalgte projekter, der for få midler løfter/skaber en umiddelbar kvalitet og værdi for mange, samtidig med at det kan anlægges uafhængigt af andre delforløb i planerne fx rent klimasikringsmæssigt.

"Ved at lave små investeringer i hver havn, kan åbningstrækkene være med til at sætte udviklin gen i gang på dem."

Åbningstrækkene

Åbningstrækkene er udvalgt både ud fra deres individuelle kvaliteter, og udfra den samlede historie om de tre havnes udvikling.

  • Det enkelte projekt skal give umiddelbar kvalitet til hver havn, og være med til at sætte kimen for den fremtidige udvikling.
  • Projektet skal så vidt muligt være uafhængigt af andre anlægsprojekter.
  • De tre åbningstræk skal i samspil illustrere variationen i kystsikringstiltagene på tværs af de tre havne.

Præstø Havn - Å, slyng dig (realiseres 2020)

Tubæk Å ligger i dag som en skarp, lige dræningslinje gennem engen, og det er svært at komme tæt på vandet uden at få våde fødder. Ligeledes er det dikteret i vandregulativet, at man ikke må sejle på åen, som med sine 10 meter i bredden ikke egner sig som naturligt vandløb. Derfor anlægges der et nyt slynget åløb, som vil understøtte naturkvaliteten, biodiversiteten og hverdagslivet i Præstø.

Vordingborg Nordhavn – Vandpladsen for leg og læring (Realiseres 2020-21)

I tæt forbindelse med Havnetrappen finder man også havnens legeplads, hvor børn og barnlige sjæle kan udfordre både fysik og fantasi. Et bevæget terræn, naturlige materialer og lærerige legeinstallationer, lader børn gå på opdagelse i det maritime miljø. Pladsen ændrer sig efter vejr og sæson - når det regner, opstår der f.eks. små oversvømmelser, og når havvandet står højest, vil kun små øer være synlige. Legepladsen ligger yderst på molen og er derfor let at få øje på, når man bevæger sig på eller langs med borgterrænet - på den måde bliver pladsen et attraktivt og synligt pausested for Borgcentrets besøgende.

Stege Kyst – Stranden (realiseres 2021-22)

I direkte forbindelse med Kulhavnen anlægges en ny badestrand, som erstatning for den eksisterende. På stranden kan man spille beachvolley, sole, bade eller lege i klitterne. Udvidelsen af stranden giver plads til et sikringsdige, i form af et klitlandskab, der snor sig igennem strandens grønne ryg ind mod Langelinie. Udover at skabe et værdifuldt rekreativt rum, for byens borgere og besøgende, vil udformningen af den nye kystlinje mindske problemet med lugtgener fra opskyllet tang og samtidig skabe rekreativ værdi for de besøgende.

Læs indstilling til Kommunalbestyrelsen

Læs mere om åbningstrækket