Spring til indhold

Foreningshavnen ny lokalplan

Der er nu udarbejdet en ny lokalplan for foreningshavnen i Præstø. Lokalplanen har været i høring i forslag og er blevet endelig vedtaget den 28.10.2020

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af den vedtagne Strategisk-Fysiske Udviklingsplan for Præstø Havn. Det er planlægningens formål at:

  • Tilvejebringe det planmæssige grundlag for opførelse af nye sejl- og vandsportsrelaterede bygninger i lokalplanområdet.
  • Sikre den fremtidige adgang til området, for Præstøborgere og besøgende.
  • Regulere den ny bebyggelses anvendelse, omfang, placering og ydre fremtræden, så den indpasser sig i byens eksisterende historiske bebyggelses- og kulturmiljø, og i idéerne om Vandsportens By og Aktiv liv ved fjorden i Præstø.

Lokalplanen regulerer det område, som i udviklingsplanen benævnes Foreningshavnen. Området er beliggende mellem Dambæks Have og Stranden. Foreningshavnens tema er ”styrk fællesskabet” og der er arbejdet med at give bedre rammer ved at skabe fælles pladser, faciliteter og muligheder på tværs af havnens brugere og byens borgere.

Som baggrund og afsæt for lokalplanens indhold og den kommende udformning af foreningshavnen, er der udarbejdet et skitseprojekt, som har fokuseret på en helstøbt plan, der disponerer udformning, beliggenhed og ydre fremtræden af foreningshavnen. Skitseprojektet er udformet i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet SLA, som var rådgiver på udviklingsplanerne og Tegnestuen Vandkunsten.

Foreningshavnen er tænkt som en ny fælles base for havnens klubber og foreninger. Her skabes de gode rammer for et aktivt liv på vandet og for fællesskaber og aktivitet på land. Den overordnede idé med foreningshavnen er:

  • At trække de gode gener videre, der allerede er på stedet
  • Tilføje en enkel tilgang til opførelse af nye bygninger, der samtidigt tilpasses havnens eksisterende miljø.

Der er skabt en overordnet bebyggelsesplan, der i den vestlige del af lokalplanområdet samler funktionerne omkring et fælles adgangsdæk, og ’holder sammen’ på de mange aktiviteter havnen allerede ligger inde med. Samtidigt med at det giver anledning til det uformelle møde mellem foreningerne og de besøgene.

Se Tegnestuen Vandkunsten og SLA´s skitseprojekt (principskitse)