Spring til indhold

Udbud

Vordingborg Kommunes Vision 2030
"Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave!" 

Introduktionen til udbudsmaterialet for de tre udviklingsplaner:

Vordingborg Kommune ligger, hvor Sjælland er smallest, men hvor drømme og muligheder er størst. Købstæderne Præstø, Stege og Vordingborg har sjæl og historie og det er steder, hvor familier og aktive mennesker, der holder af vandet, vælger at bo. Naturen og vandet skaber den perfekte ramme for at familien og aktive mennesker kan leve et sundt og aktivt liv, opleve fællesskaber og slappe af.

Landskabet, vandet og havnene gør kommunen attraktiv for løbere, cyklister, sejlere, surfere, friluftsmennesker og dem, der bare elsker frisk luft eller en gåtur. Blå Eventyr giver talrige oplevelser langs de 385 km kyst. Lækre strande og hyggelige havne med gode faciliteter og små opholds- og aktivitetssteder langs kysten gør kommunen attraktiv for sejlere og friluftsmennesker, der nyder det liv, hvor hele familien kan være med. Kommunens mange frivillige ildsjæle giver undervisning og træning af høj kvalitet. Andre er aktive i lokalrådene og arbejder med områdernes potentiale og det lokale nærvær.

Havnene i de tre kystbyer, Vordingborg, Præstø og Stege skal udvikles

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for lystbådehavnene i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege. Arbejdet skal tage afsæt i Vordingborg Kommunes vision og skal være den strategisk-fysiske ramme om en bæredygtig, attraktiv og fremtidssikret byudvikling, der binder de tre historiske købstæder sammen med vandet, kulturarven og den helt særlige sydsjællandske og mønske natur. Her er et område med natur og kulturarv i verdensklasse.

Udviklingsplanen for hver by skal give langsigtede, stedsspecifikke og innovative helhedsløsninger for fritidstilbud, havne- og vandsportsaktiviteter for de mange aktive borgere, der nyder de muligheder byen, naturen og vandet tilbyder. Den skal samtidig håndtere udfordringen med havvandsstigning og gentagne højvandshændelser, som også er en del af denne natur og geografiske område, med fysiske og visuelle påvirkninger, kysterosion og økonomiske konsekvenser til følge.

Byernes, kysternes og havnenes mange potentialer for vandrelaterede aktiviteter, de klimamæssige udfordringer og dynamiske naturkræfter skal sammentænkes og kombineres i et helhedsgreb, der beskytter kystbyerne og samtidig indarbejder og forvandler udfordringerne til et potentiale og en styrke for byudviklingen.

En kystbeskyttelse og klimasikring, der skaber en ny kobling mellem by og kyst/havn, med arkitektonisk og kunstnerisk bearbejdede og udformede byrum og vandrum, der fremmer og aktiverer liv og fællesskaber. Attraktive løsninger tiltænkt de mange frem for de få, således at oplevelsen er gældende for såvel borgerne som for turisterne.

Udbud og rådgivere og politisk proces

Udbuddet om løsning af opgaven om Udviklingsplaner for Vordingborg Kommunes tre Købstadshavne blev annonceret som offentligt udbud i marts 2019. Det blev vundet af Team SLA, der var én ud af 15 tilbudsgivere.

Her kan du læse: