Spring til indhold

Involvering

Lokal viden og lokale ønsker

"Brugerne er drivkraften for livet og udviklingen på havnen, og de spiller en vigtig rolle, når det kommer til de fremtidige udviklingsplaner. Ingen kender havnens kvaliteter og udfordringer bedre end dem som har deres daglige gang her, og ingen ved hvad havnen mangler mere end de som ønsker at være på havnen, men ikke har fundet plads."

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanerne er lokale aktører og beboere blevet hørt af flere omgange. Først blev havnens vigtigste aktører inviteret til et partsmøde d. 7. maj 2019. Dernæst blev der afholdt byværksteder i alle tre købstæder i løbet af maj måned 2019, hvor mange af byens borgere deltog. Endeligt er udkastet til udviklingsplanerne blevet fremlagt på et fælles byværkstedsmøde, for alle tre havne, d. 17. juni 2019, hvor aktører og borgere gav feedback.

Derudover har der været oprettet projektkontorer i Stege, Vordingborg og Præstø, hvor borgere og andre interesserede ugentlig har kunne mødes med projektlederne, for at diskutere og blive opdateret på projektets fremgang. Samtidig har man kunnet deltage i debatten om havnenes udvikling på den digitale dialogportal, hvor man også løbende har kunnet få de nyest opdaterede planer.

Fælles for alle tre byer

Stege Kyst

Præstø Havn

Vordingborg Nordhavn