Spring til indhold

Udviklingsplaner by og vand

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har pr. 18.12.2019 godkendt tre endelige udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i købstæderne, Vordingborg, Præstø og Stege.

Målet med den enkelte udviklingsplan er at anvise langsigtede og innovative helhedsløsninger samtidig med at håndtere udfordringen med havstigning og gentagne højvandshændelser.

Ønsket er bl.a. at arbejde med vandet som udviklingspotentiale som en styrke, der skal binde by- og havneaktiviteter sammen.