Spring til indhold

Omtaler i aviser og fagblade

Interview i Politiken Byrum d. 21.04.2020 

Samlet plan for 3 havnebyer giver råd til mere rådgivning: Stege, Præstø og Vordingborg kystsikres og byudvikles

Stege, Præstø og Vordingborg deler ikke bare kommune – alle tre byer har også brug for at sikre sine havne mod vandstigninger. Og alle tre har behov for bedre havnefaciliteter, adgang til vandet og en havn, der hænger bedre sammen med bymidten. Det klarer Vordingborg Kommune i én plan.

Vordingborg Kommune er ifølge Andreas Munksgaard Weir en af de første kommuner i landet, der integrerer udpegede oversvømmelsestruede områder med tilhørende retningslinjer i kommuneplanen.

Læs artiklen her

Eller gå direkte til artiklen (kræver abonnement) her

----- 0 -----

Artikel i Byplan Nyt nr. 1 - 2020

Kan strategisk-fysiske udviklingsplaner få tre købstæder til at overleve både fremtiden og vandet?

Vordingborgs tre købstæder Præstø, Stege og Vordingborg har en række fælles behov for at sikre havne- og kystområder mod havvandsstigning og oversvømmelser samt store lokale ønsker om bedre faciliteter og adgang til vandet. Det forsøger man at imødekomme med tre strategisk fysiske udviklingsplaner, som vil sikre en bæredygtig og fremtidssikret byudvikling – men er det nok til at købstæderne kan overleve?

Læs artiklen om udviklingsplanerne på side 34 i Byplan Nyt 1, 2020

Eller gå direkte til artiklen her